Bc. Iveta Škrobová

Bakalářská práce

Životní prostředí očima dítěte

The environment through the eyes of a child
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá pojetím životního prostředí očima dítěte předškolního věku. Cílem bakalářské práce je popsání procesu utváření vztahu dětí k přírodě ve vazbě na environmentální výchovu a zjištění dětských pojetí, zejména přírody. Cíle dosahuji vymezením základních pojmů, popisem věkových zvláštností, prostředky a analýzou dětských pojetí. V praktické části bakalářské práce provádím malé …více
Abstract:
This Bachelor thesis concentrates on the concept of the environment in the eyes of pre-school aged children. The goal of the thesis is to describe the process of building the relationship between a child and nature in the context of environmental education and to discover the child’s view of the nature and the environment. The goal is achieved by defining basic notions, describing age differences and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Švrčková Nedevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta