Bc. Jiří Kovář

Diplomová práce

Graded Readers:Bridging the Gap Between Teaching Reading Skills and Teaching Values

Graded Readers: Bridging the Gap Between Teaching Reading Skills and Teaching Values
Anotace:
Práce se zabývá tématem zjednodušené četby. Jejím cílem je vytvořit zjednodušené četby, která by sloužila jako studijní materiál pro žáky a student angličtiny na úrovni A2. V praktické části, je testováno, zda tato četba je vhodná pro výše zmíněné účely.
Abstract:
This thesis deals with the issue of graded readers. Its purpose is to create a graded reader which can be used as a reading material and as a tool promoting the discussion about moral values for the learners on the A2 level of English Proficiency. In the practical part of the thesis, we investigated, whether the reader can be used to promote reading skills and to discuss moral values.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy