Bc. Ludmila BARTOŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Biologicky aktivní látky v rostlinách Echinacea

Biological active substance in Timble Weed plants
Abstract:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v rostlině Echinacea. Obsahem je charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastnostech jak z chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další možné způsoby …more
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Timble Weed plant. This plant is characterized from the botanic viewpoint and its existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important substances are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2006
Accessible from:: 31. 5. 2006
Identifier: 2267

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BARTOŠKOVÁ, Ludmila. Biologicky aktivní látky v rostlinách Echinacea. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and food technologies / Chemistry and food technologies

Theses on a related topic