Ing. Tomáš Gerec

Bakalářská práce

Doplňkové penzijní spoření

Supplementary pension saving
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to financial product – supplementary pension saving. The thesis examines this product from the point of the view that is close to potential participants of the saving. It uses the tools of financial mathematics. The first and second chapter presents the theoretical basis of financial mathematics and supplementary pension saving. The third chapter presents a description …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa venuje finančnému produktu – doplnkové penzijné sporenie. Skúma ho z pohľadu, ktorý je blízky potenciálnemu účastníkovi tohto sporenia. Využíva na to nástroje finančnej matematiky. Prvá a druhá kapitola predstavuje teoretický základ finančnej matematiky a doplnkového penzijného sporenia. Tretia kapitola predstavuje opis kalkulačky doplnkového penzijného sporenia – počítačovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta