Bc. Barbora KLENOVÁ

Bakalářská práce

Tvorba aplikace určené pro trénink vizuálního zpracování dle CHC modelu inteligence

Creation of Application for Visual Practice Training according to CHC Intelligence Model
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem tvorby aplikace pro trénink kognitivních schopností, přesněji vizuálního zpracování, a to v návaznosti na CHC model inteligence. První část zachycuje samotnou teorii CHC a popis kognitivních funkcí, kterých se sledovaná oblast dotýká. Dále jsou zde nastíněny možnosti neurorehabilitace a změny související s poruchami kognitivních funkcí. Následuje implementace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of creating applications for cognitive abilities training, more precisely with visual processing, following the CHC model of intelligence. The first part describes the CHC theory itself and the description of the cognitive functions that the observed area touches. Furthermore, the possibilities of neurorehabilitation and changes related to cognitive impairment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLENOVÁ, Barbora. Tvorba aplikace určené pro trénink vizuálního zpracování dle CHC modelu inteligence. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta