Lenka ŠIFALDOVÁ

Bakalářská práce

Nástroje politiky zaměstnanosti v regionu Most

Tools of policy in jobs in region Most
Anotace:
Bakalářská práce ?Nástroje politiky zaměstnanosti v regionu Most? se zabývá podporou rozvoje lidských zdrojů formou nástrojů politiky zaměstnanosti, a to především z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Mapuje, analyzuje a hodnotí aktivity Úřadu práce v Mostě, jejichž cílem je snižování nezaměstnanosti v regionu Most. Obsahem práce je rovněž popis situace v oblasti zaměstnanosti uvedeného regionu …více
Abstract:
The Bachelor Thesis "Tools of policy in jobs in the region Most" deals with the promotion of the development of the human resources through instruments of employment policy, especially in the field of active employment policy. In this work, I map, analyze and evaluate activities of the Labor Office in Most, which aims to reduce unemployment in the region Most. The paper also describes the employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Balek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIFALDOVÁ, Lenka. Nástroje politiky zaměstnanosti v regionu Most. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická