Bc. Jan Uhlík

Diplomová práce

Komparace oceňování finančních nástrojů v ČÚS a IAS/IFRS s ohledem na IFRS 9

Comparison between CAS and IAS/IFRS regarding classification of Financial Instruments Aimed at IFRS 9
Anotace:
Práce je zaměřena na porovnání Českých účetních standardů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS v klasifikaci, prvotním zachycení, oceňování a vykazování finančních nástrojů jako jsou majetkové cenné papíry, dluhové cenné papíry a deriváty. V aplikační části jsou jednotlivé finanční nástroje z reálných ekonomických dat zachyceny a vzájemně porovnány. Veškeré operace jsou prováděny …více
Abstract:
This work is focused on comparison between Czech Accounting Standards and International Financial Reporting Standards concerning classification, recognition, valuation and presentation of financial instruments such as obligations, share of stocks and financial derivatives. Practical part of this document uses real economic data from market to recognize and book all traditional operations connected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Petr Mach

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní