Tereza Nedomová

Bakalářská práce

Harmonizace DPH na vnitřním trhu EU

VAT Harmonization on the EU Internal Market
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Harmonizace DPH na vnitřním trhu EU“ je analyzovat aktuální vývoj v oblasti harmonizace daně z přidané hodnoty na území Evropské unie. První dvě kapitoly představují uvedení do problematiky prostřednictvím vymezení teoretických aspektů daně z přidané hodnoty a historických důvodů její harmonizace. Následující dvě kapitoly shrnují výsledky harmonizačního procesu v podobě přijatých …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis “VAT Harmonization on the EU Internal Market” is to analyse current development in the area of value added tax harmonization in the European Union. The first two chapters introduce the issue through the definition of theoretical aspects of value added tax and historical reasons for its harmonization. The two subsequent chapters summarize the results of the harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: Mgr. Iveta Rohová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta