Bc. Nikola Skrášková

Bakalářská práce

K historii poutního kostela Narození Panny Marie ve Štípě

To the history of Pilgrimage Church of the Nativity of the Virgin Mary in Štípa
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává historii mariánského poutního kostela ve Štípě. Kromě samotné historie kostela, jehož počátky sahají do 17. století a jsou těsně spjaty s Lukrécií Nekešovou a Albrechtem z Valdštejna, práce stručně popisuje historii obce i dějiny malého štípského kostela, který nám připomíná počátky tohoto poutního místa. Práce se dále zabývá původem a historií sošky Panny Marie Štípské …více
Abstract:
The bachelor's thesis covers the history of Our Lady's pilgrimage church in Štípa. In addition to the church history itself, with its origins dating to the 17th century and close connection with Lucretia Nekšová and Albrecht von Wallenstein, the thesis briefly describes the history of the municipality as well as the history of a small Štípa chapel, which reminds us of the origins of this pilgrimage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta