Terezie NEKARDOVÁ

Diplomová práce

Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí

Procedure of Return of a Child in the case of International Child Abduction
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Daná problematika vyvstala v průběhu několika posledních let v souvislosti se zvyšujícím se počtem partnerských či manželských svazků mezi občany různých státních příslušností či s trvalým pobytem v různých státech. Děti, které jsou pak jedním z rodičů neoprávněně přemístěny či zadrženy …více
Anotace:
ch prostředků. Diplomová práce se snaží poskytnout základní informace o průběhu řízení o navrácení dítěte, o základních právních předpisech, které jsou v případech mezinárodních únosů dětí aplikovány a faktorech, které vedly k přijetí těchto právních regulací. Považuji za důležité v závěru zdůraznit, že akcentace zájmu dítěte by skutečně měla představovat nejvyšší právní a rovněž tak morální povinnost …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the Proceeding for the Return of the Minor Child in Cases of International Child Abduction. The issue arose in the course of the last few years due to the increasing number of partnerships or marriages between citizens of different nationalities or residing in different states. Children who are one of their parents wrongful removed or retained in another state than where …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014
Zveřejnit od: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEKARDOVÁ, Terezie. Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 3. 1. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses utml53 utml53/2
7. 1. 2014
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.