Mgr. Monika Pupíková, Ph.D.

Disertační práce

Effect of non-invasive brain stimulation on changes in brain plasticity (rTMS / tDCS - fMRI human study)

Effect of non-invasive brain stimulation on changes in brain plasticity (rTMS / tDCS - fMRI human study)
Anotace:
Dizertační práce se zaměřuje na ovlivňování kognitivních funkcí pomocí neinvazivní mozkové stimulace (NIBS) u zdravého a patologického stárnutí. Jejím cílem je přispět k lepšímu pochopení neurálních korelátů kognitivních změn a principů plasticity mozku v důsledku stimulace mozku, a to pomocí inovativní kombinace zobrazovacích metod. V úvodu je podán přehled kognitivních trajektorií v pozdní dospělosti …více
Abstract:
This dissertation focuses on the effects of non-invasive brain stimulation (NIBS) on cognitive function in healthy and pathological aging. It aims to contribute to a better understanding of the neural correlates of behavioural changes and the principles of brain plasticity due to brain stimulation. This is done using an innovative combination of imaging methods. The introduction provides an overview …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 4. 2023
  • Vedoucí: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., MUDr. Igor Riečanský, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurovědy / Neurovědy

Práce na příbuzné téma