Theses 

Export of Timber from Slovakia to China – Lukáš Benda

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Lukáš Benda

Bachelor's thesis

Export of Timber from Slovakia to China

Vývoz dřeva ze Slovenska do Číny

Abstract: Vzhledem k tomu, že globalizace hraje klíčovou roli v růstu mezinárodního obchodu, vznikají možnosti pro nové netradiční transakce a příležitosti. Práce zkoumá životaschopnost čínského trhu s dřevařskými výrobky a nejvhodnější přístup pro realizaci exportu firmou „Lesprodukt“, malou až středně velkou Slovenskou firmu. Autor výzkumu použil sekundární zdroje pocházející z vládních i světových organizací a jako primární zdroj byl použit rozhovor s ředitelem společnosti. Zkoumání bylo provedeno jako celková makroekonomická analýza ekonomik se zaměřením na trh s dřevařskými výrobky a jako vyšetřování procesu vývozu a dovozu pro Slovensko a Čínu. V důsledku toho je uveden seznam doporučení a nástin procesu provádění této operace.

Abstract: Since globalisation plays a key factor in the pace of growth in international business, new possibilities of untraditional trades may arise. The thesis researches viability of Chinese timber market and most suitable approach of conducting export for “Lesprodukt” small to mid-size Slovak logging firm. For the research author used secondary sources coming from governmental and world organizations and as a primary source an interview with the director of the company. The investigation was conducted as an overall macro-economic analysis of the economies focusing on timber market and as investigation of process of exportation and importation for Slovakia and China, respectively. As a result, a list of recommendation and an outline of the process for conducting such operation is given.

Keywords: Vývoz, Čína, Slovensko, Dřevo

Keywords: Slovakia, China, Timber, Export

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Jaroslav Halík
  • Reader: Ludmila Štěrbová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72487

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/6/2019 12:39, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz