Alica Sigmundová

Bachelor's thesis

Konzumerizmus a zmeny konzumného správania v 21. storočí

Konzumerismus a změny konzumního chování v 21. století
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá konzumerismem a změnami konzumního chování v 21. století. Cílem práce je definovat problematiku konzumerismu a konzumní společnosti, určit příčiny jejího vzniku a následky, které má na společnost. Práce se také zabývá změnami konzumního chování v 21. století z pohledu generací ve Spojených státech amerických. Se zaměřením na generaci Y pozoruje změny chování a postojů …more
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with consumerism and shifts in consumer behaviour in 21st century. The aim of this thesis is to define the issue of consumerism and consumer society, to identify the causes of its formation and the results it has on society. Furthermore, this thesis also addresses the changes in consumer behaviour in 21st century from the perspective of generations in the United States …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá konzumerizmom a zmenami konzumného správania v 21. storočí. Cieľom práce je definovať problematiku konzumerizmu a konzumnej spoločnosti, určiť príčiny jej vzniku a následky, ktoré má na spoločnosť. Práca sa taktiež zaoberá zmenami konzumného správania v 21. storočí z pohľadu generácií v Spojených štátoch amerických. So zameraním na generáciu Y pozoruje zmeny správania …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Zuzana Džbánková
  • Reader: Markéta Šumpíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70079