Bc. Tomáš Táborský

Diplomová práce

Tok materiálu z centrálního skladu na linku motorů EA 211 ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.

Material flow from the central warehouse to the production line of EA 211 engines in ŠKODA AUTO a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tokem materiálu z centrálního skladu na montážní linku pro výrobu motorů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Analyzuje stávající materiálový tok a procesy s ním související. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího materiálového toku. Navržená opatření jsou zhodnocena z hlediska požadované obsazenosti skladu a manipulačních procesů …více
Abstract:
The thesis deals with the flow of material from the central warehouse to the engine production line in ŠKODA AUTO a.s. It analyses the existing flow of material and the processes connected with it. Based on the found out facts, the adjustments are proposed to improve the existing flow of material. The proposed adjustments are evaluated in terms of the required occupancy level of the warehouse as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Táborský, Tomáš. Tok materiálu z centrálního skladu na linku motorů EA 211 ve společnosti ŠKODA AUTO a.s.. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera