Bc. Lenka Pardelová

Master's thesis

Analýza dát a tvorby finančných modelov v prostredí MATLAB

Creating Model and Financial data Analysis in MATLAB
Abstract:
PARDELOVÁ, Lenka: Data Analysis and creation of financial models in MATLAB. [Master thesis]. College of Banking Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of Finance and Banking. Supervisor: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. Year of defense: 2014. Number of pages: 88 Master's thesis deals with the definition and analysis of the computational possibilities of MATLAB, particularly with financial …viac
Abstract:
PARDELOVÁ, Lenka: Analýza dát a tvorby finančných modelov v prostredí MATLAB. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Zsolt Pastorek, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 88 Diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou výpočtových možností programu MATLAB, najmä jeho finančným toolbox-om. …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK