Bc. Kateřina Kačírková

Bakalářská práce

Vybrané kapitoly z historie kriminalistiky

The selected chapters from the history of criminology
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou vybrané kapitoly z historie kriminalistiky. V této práci se zabývám vývojem kriminalistických věd a kriminalistické praxe. O tento rozvoj se zasloužilo několik osobností, které jsou přiřazováni k určitým kriminalistickým vědám a k určitému období. Větší pozornost však věnuji zejména vědám, jako je trasologie, nebo antropometrie. Na téma trasologie navazuje můj výzkum …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis are the selected chapters from the history of criminology. In this work they deal with the development of forensic sciences and forensic practices. Several important personalities have contributed to this development, which are associated with certain forensic sciences and for a certain period. However, I pay more attention to sciences such as Trasology or Anthropometry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Novak, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Čestmír Pastyřík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní