Kateřina SKUČKOVÁ

Diplomová práce

Vyživovací povinnost mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery

The Maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vyživovací povinností mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery. Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vyživovací povinností obecně, část této kapitoly je zaměřena na definici hlavních pojmů jako vyživovací povinnost, výživné, výživa, prameny práva a jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, další část se věnuje společným pravidlům …více
Abstract:
The thesis deals with the maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partners. The concept of this thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the maintenance obligation in general, the part of this chapter focuses on the definition of main terms as the maintenance obligation, maintenance, sustenance, the sources of law and kinds of maintenance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKUČKOVÁ, Kateřina. Vyživovací povinnost mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/