Mgr. Petr Žitný, DiS.

Bakalářská práce

Agresivita

Aggression
Anotace:
ANOTACE Bibliografický záznam ŽITNÝ, Petr. Agresivita: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2007. – 37 1., - 7 1. příl. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Lenka Štěpánková Bakalářská práce se zabývá problematikou agresivity. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickým poznatkům. Druhá kapitola hrám na zvládání agresivity u dětí. Poslední kapitola …více
Abstract:
Bibliographic card: ŽITNÝ, Petr. Agresivita: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogiky, 2007. – 37 1., - 7 1. příl. The Bachelor work supervisor PhDr. Lenka Štěpánková This Bachelor work is about human aggression. The first and second parts are theoretical. The third part is about games which help to reduse children aggression. Last part is empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta