Dominika PODESZWOVÁ

Bakalářská práce

Psychosociální problematika z hlediska multikulturního ošetřovatelství.

Psychosocial Aspects of Multicultural Nursing.
Anotace:
V dnešní době se sestry dostávají do pozice a role, kdy se čím dál více mohou setkat při poskytování péče s pacienty a klienty z různého kulturního prostředí. Ošetřovatelství se stává flexibilní a jeho vývoj směřuje kupředu. K tomu, aby se sestry naučily a respektovaly potřeby pacientů a klientů různých etnik, musí mít samy o tuto problematiku zájem. Pojem transkulturní a multikulturní ošetřovatelství …více
Abstract:
Nowadays, nurses are often encountered with situations in which they meet patients and clients of various cultural backgrounds. Nursering is increasingly getting flexible and its progress is remarkable. To learn and respect patients needs, nurses should have adequate knowledge and genuine interest in that area. An issue of multiculturalism is thus an inherent part of nursering. In the theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2008
Identifikátor: 8145

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PODESZWOVÁ, Dominika. Psychosociální problematika z hlediska multikulturního ošetřovatelství.. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.