Bc. Tereza Vojkovská

Bakalářská práce

Management a marketing neziskové organizace BK Frýdek Místek

Management and Marketing of Non-profit Organization BK Frýdek-Místek
Anotace:
V mé bakalářské práci jsem se zabývala managementem, strategickým managementem, marketingem a finančním řízením sportovního klubu BK Frýdek-Místek. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů. Praktická část se pak již konkrétně zabývá organizací BK Frýdek-Místek, jejím řízením a strukturou.
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with management, strategic management, marketing and financial management of sports club BK Frýdek-Místek. The theoretical part is focused on definition of the terms. The practical part deals with the organization BK Frýdek-Místek, its management and structure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií