Bc. Lubomír Kropáček

Bachelor's thesis

Systém státní pokladny na Slovensku

The State Treasury System in Slovakia
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem státní pokladny, jejich funkcemi a účelností. Hlavní část je pak věnována systému státní pokladny na Slovensku, kde byla zřízena v roce 2003. Jsou zde popsány hlavní funkce systému státní pokladny na Slovensku. Cílem této práce je pak zhodnotit přínosy a negativa systému státní pokladny. V práci je vymezeno srovnání s Českou republikou, kde se systém státní …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with system of national treasury, its functions and usefulness. The major part of the thesis looks in detail at the system of national treasury in Slovakia, established in 2003. It describes the chief functions of the Slovakian national treasury and also seeks to evaluate the benefits as well as negative impacts of such systém. Moreover, it provides comparison with the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Michaela Horňáková
  • Reader: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration