Ilona ČAPKOVÁ

Bakalářská práce

Druhá generace migrantů: návrat "domů" a vnímání jejich identity

The second generation of migrants: return "home" and the perception of their identity
Anotace:
Tato bakalářská práce je systematickou rešerší odborné literatury, zabývající se návratovou migrací tzv. druhé generace migrantů a vnímání jejich identity. Jako druhá generace migrantů jsou označovány děti, jež se narodily v hostitelské zemi a velmi často se potýkají s problémem vnímání vlastní identity. Na jedné straně přebírají určité zkušenosti, zvyky či kulturní tradice svých rodičů. Na straně …více
Abstract:
This bachelor thesis is a systematic search of literature, dealing with the return migration of second generation migrants and the perception of their identity. The second generation of migrants refers to children born in the host country and very often confronted with the problem of perceiving their own identity. On the one hand, they take on some of their parents' experiences, habits or cultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČAPKOVÁ, Ilona. Druhá generace migrantů: návrat "domů" a vnímání jejich identity. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce