Soňa Matoušková

Bakalářská práce

Porovnání metodik Prince2 a OUM v procesu plánování a kontroly a návrh využití nástroje MS Project

Comparison of PRINCE2 and OUM methodologies in planning and control processes and suggestion for better application of MS Project
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je porovnání celosvětově známé metodiky PRINCE2 a OUM, interní metodiky společnosti Oracle, v procesech plánování a kontroly a návrh účinnějšího využívání nástroje Microsoft Project ve společnosti Oracle, které by vedlo k efektivnějšímu řízení projektů a usnadnění práce Projektových manažerů. Teoretická část zahrnuje všeobecné informace týkající se tématu této práce. V první …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to compare a well-known methodology PRINCE2 and OUM, the internal Oracle methodology, in processes of planning and control. The objective is also to design a better use of Microsoft Project in Oracle Corporation which would lead to more effective project management and also to facilitate the work of Project managers. The theoretical part includes general information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Václav Oškrdal
  • Oponent: Martin Hoffman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32253

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika