Jan Francálek

Bakalářská práce

Volby do obecního a krajského zastupitelstva města Jihlavy

Elections to Municipal and Regional Councils of the City of Jihlava
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit volby do krajského zastupitelstva Kraje Vysočina a obecního zastupitelstva města Jihlava za posledních několik volebních období a vyhodnocení spokojenosti obyvatel města Jihlavy s prací magistrátu a zastupitelstva. V teoretické části popíšu vývoj volebního systému v ČR, volby do zastupitelstev obcí a krajů a představím město Jihlava a Kraj Vysočina. V praktické části se budu …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance a řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.