Bára Kubíčková

Bakalářská práce

Fashion show Dotek pro obecně prospěšnou organizaci Dotek ve Vizovicích

The Fashion show Dotek in the Cooperation with Publicly Beneficial Organization Dotek based in Vizovice
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu neziskového projektu Fashion show Dotek s cílem zjistit, zda nový koncept je správným řešením k realizaci v následujících ročnících. Teoretická část se zabývá oblastí neziskového sektoru s orientací na nestátní neziskové organizace, dále vymezením pojmu fashion marketing, charakterizováním cílů a specifikací fashion marketingu se zaměřením …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the analysis of the current stage of the non-profitable project "Fashion Show Dotek", mainly aiming to find out, whether the new concept is a proper solution in relation to the years to come. The theoretical part aims to describe the non-profitable sector of services, mainly aiming to describe NGOs. Furthermore, the purpose of the theoretical part is to define "fashion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubíčková, Bára. Fashion show Dotek pro obecně prospěšnou organizaci Dotek ve Vizovicích. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe