Mgr. Jana Turoňová

Rigorózní práce

Systém pramenů práva ve věcech vyživovacích povinností s důrazem na Haagský protokol 2007

The System of Sources of Law in Maintenance Matters with Regard to the Hague Protocol 2007
Anotace:
Předložená rigorózní práce se zabývá vyživovacími povinnostmi v prostředí mezinárodního práva soukromého. Autorka se zaměřuje na systém pramenů práva v této oblasti a zejména na prameny práva kolizního, které prodělávají v současné době podstatné změny v podobě nového nařízení o výživném a Haagského protokolu z roku 2007. Autorku nejvíce zaujal nový přístup Komise a Rady k tvorbě evropské legislativy …více
Abstract:
This thesis deals with maintenance obligations as an issue of private international law and international procedural law. The author especially focuses on conflict-of-law rules contained in the new maintenance regulation and the Hague Protocol 2007. Since it is not possible to describe the whole system without addressing the procedural issues, the Author also deals with this topic. Not only conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2010
  • Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., JUDr. Marta Zavadilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta