Bc. Lenka KRUPKOVÁ

Diplomová práce

Interakce v rodině a její vliv na agresi dítěte.

Interaction in family and in school and its effect on child aggression.
Anotace:
Tato práce je zaměřena na interakce v rodině a ve škole a jejich vliv na agresi dítěte. Interakce je vzájemné ovlivňování subjektů, které je v každodenním životě nepostradatelné. Úkolem této práce je ukázat, jak zásadní vliv z pohledu interakcí mají na dítě dvě nejvýznamnější instituce v jeho životě {--} rodina a škola. Cílem práce je zjistit, jaký je vztah mezi postoji rodičů k učiteli a agresivními …více
Abstract:
This work is set on interaction in family and in school and its effect on child aggression. Interaction is bilateral activity of subjects which is indispensable in everyday life. The task of this work is show how important is family and school for child. The aim of the work is find out relation between parent´s attitude to teacher and aggressive behavior their child to teacher.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009
Zveřejnit od: 12. 5. 2009
Identifikátor: 11404

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Helena Řeháčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRUPKOVÁ, Lenka. Interakce v rodině a její vliv na agresi dítěte.. Zlín, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika