Theses 

Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants – Bc. Michal PANUŠKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michal PANUŠKA

Diplomová práce

Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants

Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants

Abstract: Following pages are focused on optimization of a reference combined cycle power plant. Optimization is done from point of view of bottoming (steam) process, which is being actively offered by steam turbine manufacturer as pre-engineered package. Suggested improvements take into account both economic part of project and power output of plant. Power output of the steam turbine was improved by using a double-pressure condenser which replaces a single-pressure one. Cost reduction of the project was achieved by optimizing the layout of machine hall.

Abstract: Následující text je zaměřen na optimalizaci referenční paroplynové elektrárny. Optimalizace je dělána z pohledu parního cyklu, který je nabízen výrobcem parních turbín jako "přednavržený" balíček. Navržené úpravy berou v potaz jak ekonomickou stránku, tak i výkon (účinnost) elektrárny. Výkon parní turbíny byl zvýšen použitím dvoutlakého kondenzátoru, který nahradil původní jednotlaký. Snížení ceny celého projektu bylo dosaženo pomocí optimalizace dispozic strojovny.

Keywords: paroplynová elektrárna, parní cyklus, spalinový kotel, kondenzátor, dispozice, strojovna

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71453 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

PANUŠKA, Michal. Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:30, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz