Bc. Michal PANUŠKA

Diplomová práce

Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants

Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants
Abstract:
Following pages are focused on optimization of a reference combined cycle power plant. Optimization is done from point of view of bottoming (steam) process, which is being actively offered by steam turbine manufacturer as pre-engineered package. Suggested improvements take into account both economic part of project and power output of plant. Power output of the steam turbine was improved by using a …více
Abstract:
Následující text je zaměřen na optimalizaci referenční paroplynové elektrárny. Optimalizace je dělána z pohledu parního cyklu, který je nabízen výrobcem parních turbín jako "přednavržený" balíček. Navržené úpravy berou v potaz jak ekonomickou stránku, tak i výkon (účinnost) elektrárny. Výkon parní turbíny byl zvýšen použitím dvoutlakého kondenzátoru, který nahradil původní jednotlaký. Snížení ceny …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Jaroslav Synáč

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANUŠKA, Michal. Steam Tail - Optimization of cycle between HRSG and steam turbine in combined cycle power plants. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma