Kateřina Táborská

Bachelor's thesis

Aplikace nástrojů etického řízení v malém a středním podniku

Application of Ethical Management Tools in Small and Medium Enterprises
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů etika, nástrojů etického řízení a CSR aktivit. Dále je v práci provedena analýza využití jednotlivých nástrojů etického řízení vpraxi. Tato studie je zaměřena na kraj Královéhradecký, Jihomoravský a Prahu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the theoretical definition of ethics, tools of ethical management and CSR activities. The thesis analyzes the use of individual tools of ethical management in practice. This study focuses on the Královéhradecký region with Jihomoravský region and Prague.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michaela Stříteská, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Táborská, Kateřina. Aplikace nástrojů etického řízení v malém a středním podniku. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní