Bc. Tadeáš Kundera

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v in-line rychlobruslení

Corrective excercises in in-line speedskating
Anotace:
Bakalářská práce „Kompenzační cvičení v in-line rychlobruslení“ má za cíl vytvořit intervenční program kompenzačních cvičení pro in-line rychlobruslaře na základě vstupní diagnostiky tří probandů a údajů obsažených v teoretické části práce. Jeho funkčnost byla následně ověřena pomocí dvanáctitýdenní případové studie tří probandů věnujících se tomuto sportovnímu odvětví.
Abstract:
Bachelor thesis „corrective exercises in in-line speed skating” has objective to create an intervention programme of corrective exercises for in-line speed skaters based on initial diagnosis of three probands and data available in the theoretical part of the work. The functionality of a programme was verified by twelve week case study of three probands, who use to take part in this sport industry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií