Bc. Marie Czabková

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu - děti a mládež

The Instruments of Marketing Communications for selected target group - Children and Youth
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zkoumání problematiky dětí mladšího školního věku a mládeže jako cílové skupiny v marketingových komunikacích. V teoretické části je zpracována problematika dětí jako spotřebitelů. Dále jsou charakterizovány nástroje marketingového mixu a marketingové komunikace a jejich působení na cílovou skupinu děti a mládež. V praktické části je realizován marketingový výzkum, který …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the issue of primary school-age children and youth as a target group in marketing communications. The theoretical part deals with the problems of children as consumers.The tools of marketing mix and marketing communications and their impact on the target group of children are characterized.The practical part is conducted marketing research that tries to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Reader: Ing. Pavel Rosenlacher

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication