Mgr. Marie Pešavová

Bachelor's thesis

Hry a aktivity ve výuce náboženské výchovy pro 8. a 9. třídu ZŠ s dramatickými, hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky

Games and activities in the teaching of Religious education for 8 to 9 class of elementary school with dramatic, musical, visual and motion features
Abstract:
Bakalářská práce Hry a aktivity ve výuce náboženské výchovy pro 8. a 9. třídu ZŠ s dramatickými, hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky se snaží přinést inspirativní hry a aktivity pro výuku žáků osmých a devátých tříd základních škol. Téma práce je založeno na čtyřech prvcích, které jsou podstatné pro vzdělání a výchovu. Text bakalářské práce se skládá ze dvou částí. První z nich se věnuje teoretickým …more
Abstract:
The bachelor thesis Games and activities in the teaching of Religious education for 8th to 9th classes of elementary school with dramatic, musical, visual and motion features is trying to bring inspirational games and activities to creating programs for pupils eighth and ninth grades of elementary schools. The theme of bachelor thesis is based on four features, which are important for education and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2013
  • Supervisor: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta