Mgr. Marie Pešavová

Bachelor's thesis

Hry a aktivity ve výuce náboženské výchovy pro 8. a 9. třídu ZŠ s dramatickými, hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky

Games and activities in the teaching of Religious education for 8 to 9 class of elementary school with dramatic, musical, visual and motion features
Anotácia:
Bakalářská práce Hry a aktivity ve výuce náboženské výchovy pro 8. a 9. třídu ZŠ s dramatickými, hudebními, pohybovými a výtvarnými prvky se snaží přinést inspirativní hry a aktivity pro výuku žáků osmých a devátých tříd základních škol. Téma práce je založeno na čtyřech prvcích, které jsou podstatné pro vzdělání a výchovu. Text bakalářské práce se skládá ze dvou částí. První z nich se věnuje teoretickým …viac
Abstract:
The bachelor thesis Games and activities in the teaching of Religious education for 8th to 9th classes of elementary school with dramatic, musical, visual and motion features is trying to bring inspirational games and activities to creating programs for pupils eighth and ninth grades of elementary schools. The theme of bachelor thesis is based on four features, which are important for education and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta