Bc. Kateřina Čechurová

Diplomová práce

Reklama a její vliv na nákupní chování

Advertisement and it's impact on buyer's behavior
Anotace:
Diplomová práce je na téma reklama a její vliv na nákupní chovaní. Předmětem a cílem mé diplomové práce je přiblížení reklamy jako nástroje podpory prodeje výrobků spotřebitelů. Jako výrobek, na kterém bude podpora prodeje aplikována, byl vybrán produkt společnosti Jan Bechera – Pernod Ricard. Diplomová práce je věnována klíčové problematice psychologie trhu – proces rozhodování spotřebitele o nákupu …více
Abstract:
The thesis is dealing with advertising and its impact on shopping behavior. The object of my thesis is to describe advertising being a part of sales promotions of consumer goods. The sales promotions will be applied on Pernod Ricard which is merchandise of Jan Bechera company. The psychology of the market, especially the process of purchasing decision-making of the customer represents the main issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Petrášek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní