Janka Gregušová

Bakalářská práce

Zabezpečenie ženy v tehotenstve a v materstve

The women assurance in pregnancy and maternity
Abstract:
The topic of thesis is to secure women in pregnancy and motherhood. This is a regulation of the financial security of women who decided to become mothers. The aim of this work is to approach legislative issues of legal right to pregnant women and women on maternity and parental leave. It is difficult for a woman who becomes pregnant get familiar with the applicable laws, because since 1993 they have …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je zabezpečenie ženy v tehotenstve a materstve. Ide o právnu úpravu finančného zabezpečenia žien, ktoré sa rozhodli stať matkami. Cieľom tejto práce je priblíženie legislatívnej problematiky na čo všetko má tehotná žena a žena na materskej a rodičovskej dovolenke právny nárok. Je ťažké pre ženu, ktorá otehotnie zorientovať sa v platných zákonoch, pretože tieto sa od roku 1993 …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Alena Babišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.