Janka Gregušová

Bachelor's thesis

Zabezpečenie ženy v tehotenstve a v materstve

The women assurance in pregnancy and maternity
Abstract:
The topic of thesis is to secure women in pregnancy and motherhood. This is a regulation of the financial security of women who decided to become mothers. The aim of this work is to approach legislative issues of legal right to pregnant women and women on maternity and parental leave. It is difficult for a woman who becomes pregnant get familiar with the applicable laws, because since 1993 they have …more
Abstract:
Témou bakalárskej práce je zabezpečenie ženy v tehotenstve a materstve. Ide o právnu úpravu finančného zabezpečenia žien, ktoré sa rozhodli stať matkami. Cieľom tejto práce je priblíženie legislatívnej problematiky na čo všetko má tehotná žena a žena na materskej a rodičovskej dovolenke právny nárok. Je ťažké pre ženu, ktorá otehotnie zorientovať sa v platných zákonoch, pretože tieto sa od roku 1993 …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Reader: JUDr. Alena Babišová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.