Mgr. Lada Štichová

Master's thesis

Translating Binomials: A Corpus Study

Translating Binomials: A Corpus Study
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá překladem binomiálních konstrukcí, což jsou páry slov s velmi podobným významem, které jsou obvykle spojeny spojkou and. Tato práce si klade za cíl prozkoumat teorie zabývající se překladem binomoiálních konstrukcí a pozorováním, jak se chovají v praxi průzkumem Europarlu, součásti paralelního korpusu KonText. Práce se také snaží popsat situaci binomiálních výrazů ve …more
Abstract:
Tato magisterská práce se zabývá překladem binomiálních konstrukcí, což jsou páry slov s velmi podobným významem, které jsou obvykle spojeny spojkou and. Tato práce si klade za cíl prozkoumat teorie zabývající se překladem binomoiálních konstrukcí a pozorováním, jak se chovají v praxi průzkumem Europarlu, součásti paralelního korpusu KonText. Práce se také snaží popsat situaci binomiálních výrazů ve …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta