Theses 

Integrace a nasazení REST webové služby při vývoji aplikace – Nikolas Charalambidis

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Nikolas Charalambidis

Bakalářská práce

Integrace a nasazení REST webové služby při vývoji aplikace

RESTful web service integration and deployment during application development

Anotace: Cílem této bakalářské práce je demonstrovat komunikaci jednoduché aplikace v podobě klienta s databází prostřednictvím REST webové služby na straně serveru implementovaných pomocí Spring frameworku a jejich následné nasazení. Práce popisuje základní principy architektury REST, třívrstvé architektury a provedení návrhu a analýzy ukázkové aplikace dle metodiky MMSP. V praktické části práce se je popsána implementace aplikace, přičemž klíčovou částí je konfigurace prostředí aplikace k nasazení a konfigurace nutných komponentů pomocí Spring frameworku využívající techniku vkládání závislostí. Samotné nasazení je představeno pomocí služby Microsoft Azure a pluginu pro vývojové prostředí Eclipse s důrazem na konfiguraci databáze. V závěru se práce zabývá shrnutím dosažených cílů, postupů a výsledků, včetně vytyčení problematických částí a návrhu jejich řešení. Na konci práce je osobní zhodnocení autora a jeho pohled na věc.

Abstract: The objective of the bachelor thesis is a demonstration of communication between a client application with a database using the RESTful web service and its deployment. The server-side service is implemented with the Spring framework. The bachelor thesis describes elementary principles of the REST architecture, the three-tier architecture and the application analysis built with the MMSP methodology. In practical part of the bachelor thesis is described the application implementation. That includes configuration of the environment for its deployment and all the components using the Spring framework with the dependency injection technique. The deployment itself is introduced with particular emphasis on database configuration and is based on the Microsoft Azure and the plugin for Eclipse IDE. At the end of this thesis is a summary of the objectives achieved, methods, results and problematic parts identification with the suggestions of solution. There is also the conclusion including the author‘s evaluation and his point of view.

Klíčová slova: representational state transfer, Java, Spring, objektově relační mapování, REST, ORM, Hibernate, nasazení, Azure, třívrstvá architektura, aplikace, konfigurace

Keywords: configuration, application, Spring, Java, object-relational mapping, representational state transfer, ORM, Hibernate, deployment, Azure, three-tier architecture, REST

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Nagy

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71880

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz