Nikolas Charalambidis

Bakalářská práce

Integrace a nasazení REST webové služby při vývoji aplikace

RESTful web service integration and deployment during application development
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je demonstrovat komunikaci jednoduché aplikace v podobě klienta s databází prostřednictvím REST webové služby na straně serveru implementovaných pomocí Spring frameworku a jejich následné nasazení. Práce popisuje základní principy architektury REST, třívrstvé architektury a provedení návrhu a analýzy ukázkové aplikace dle metodiky MMSP. V praktické části práce se je popsána …více
Abstract:
The objective of the bachelor thesis is a demonstration of communication between a client application with a database using the RESTful web service and its deployment. The server-side service is implemented with the Spring framework. The bachelor thesis describes elementary principles of the REST architecture, the three-tier architecture and the application analysis built with the MMSP methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Nagy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71880

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika