Bc. Leona Šebková

Bakalářská práce

Edukace žáků s ADHD na běžné základní škole

Education of ADHD Children at Elementary School
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku ADHD u dětí na běžné základní škole. V teoretické části práce jsou shrnuty dosavadní poznatky o poruše ADHD včetě objasnění terminologie, vymezení hlavních symptomů a potencionálních příčinných faktorů. Práce se dále zabývá reflexí poruchy zejména v kontextu základní školy běžného typu, kde jsou vymezeny typické potíže, s kterými se takto postižené …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on ADHD issue at classic elemenary school. In a theoretical part, the thesis summarisezs current knoweledge about ADHD disorder within terminology, the main symptomes and potential casual circumstances. It is mainly focused on ADHD in a context of elementary school and so the thesis defines the most typical problems of ADHD pupils at elementary school and also the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství