Mgr. Zuzana Gedeonová

Bachelor's thesis

Vladimír Mečiar jako politický vůdce

Vladimír Mečiar as political leader
Abstract:
This paper describes and analyses the political leadership of Vladimír Mečiar. First part of my thesis presents ways to examine political leadership. It includes an explanation why no regular psychological approach, such as questionnaire, could have been used. Various types of political leaders along with their characteristics are presented further on. Practical part of my work focuses on the relationship …more
Abstract:
Táto práca analyzuje a popisuje vodcovský štýl Vladimíra Mečiara. V úvode práce sú predstavené rôzne prístupy ku skúmaniu politických vodcov, ako i prekážky, kvôli ktorým nemôže výskum prebiehať klasickým psychologickým skúmaním akým je napríklad dotazníková metóda. Ďalej sú predstavené typy politických lídrov s príslušnými charakteristikami. V praktickej časti sa venujem rozobratiu politického vodcovstva …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií