Mgr. Zuzana Gedeonová

Bachelor's thesis

Vladimír Mečiar jako politický vůdce

Vladimír Mečiar as political leader
Abstract:
This paper describes and analyses the political leadership of Vladimír Mečiar. First part of my thesis presents ways to examine political leadership. It includes an explanation why no regular psychological approach, such as questionnaire, could have been used. Various types of political leaders along with their characteristics are presented further on. Practical part of my work focuses on the relationship …viac
Abstract:
Táto práca analyzuje a popisuje vodcovský štýl Vladimíra Mečiara. V úvode práce sú predstavené rôzne prístupy ku skúmaniu politických vodcov, ako i prekážky, kvôli ktorým nemôže výskum prebiehať klasickým psychologickým skúmaním akým je napríklad dotazníková metóda. Ďalej sú predstavené typy politických lídrov s príslušnými charakteristikami. V praktickej časti sa venujem rozobratiu politického vodcovstva …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2013
  • Vedúci: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jozef Zagrapan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií