Markéta Stašková

Bakalářská práce

Translation of Subtitles: Comparison of an Amateur and a Professional Translation

Translation of Subtitles: Comparison of an Amateur and a Professional Translation
Abstract:
This thesis deals with the topic of translation specifically the translation of subtitles for the TV series of BBC production Sherlock. The thesis is mainly focused on the comparison of the professional and the amateur translation. In the analytical part it is examined the usage of the translation strategies and procedures, mainly when dealing with (non)equivalence. Subsequently it is evaluated which …více
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice překladu se zaměřením na překlad titulků k televiznímu seriálu z produkce BBC Sherlock. Práce se zaměřuje především na srovnání překladu profesionálního a amatérského. V analytické části je zkoumáno použití překladatelských strategií a postupů, a to hlavně u (ne)existující ekvivalence. Následně je vyhodnoceno, které z překladů jsou přesnější a přirozenější.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stašková, Markéta. Translation of Subtitles: Comparison of an Amateur and a Professional Translation. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe