Theses 

Lidový oděv německé menšiny v severozápadních Čechách – Mgr. Bc. Lucie Kamenská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Bc. Lucie Kamenská

Bachelor's thesis

Lidový oděv německé menšiny v severozápadních Čechách

The traditional dress of the German minority from the northwest Bohemia

Abstract: Anotace: Bakalářská práce „Lidový oděv německé menšiny v severozápadních Čechách“ se věnuje popsání lidového oděvu německého etnika v oblasti severozápadních Čech tak, jak ho zachytil Josef Hofmann a tak, jak je ho možné vysledovat na grafických listech z muzejní sbírky Regionálního muzea v Teplicích. Oblast severozápadních Čech není, co se týká lidového oděvu zcela probádána a po oděvu německého etnika nezůstalo mnoho hmotných dokladů. V této práci jsem se snažila zpracovat písemné a ikonografické prameny. V jednotlivých kapitolách se čtenář seznamuje s vymezením oblasti severozápadních Čech a historií této oblasti, dále také s popisem kroje od Josefa Hofmanna a v poslední kapitole jsou zpracovány sbírky muzea, především pak grafické listy, na kterých jsou zachyceni lidé v lidovém oděvu.

Abstract: Annotation: The bachelor thesis “The traditional dress of the German minority from the northwest Bohemia“ is aimed at the description of the traditional dress of the German minority from the northwest Bohemia so, as it have done Josef Hofmann and so, as it can be seen on the graphic lists from them museum of the town Teplice. The area of the northwest Bohemia isn´t very researched and it isn´t much material documents left. In this work I tried to work up written and iconographic origin. In the single chapter can the reader find out determination of the northwest Bohemia and his history, next the description of the traditional dress, as it describe Josef Hofmann, in the last chapter are described the museum’s collections, especially the graphic lists, where are people in the traditional dress portrait.

Keywords: lidový oděv, německá menšina, severozápadní Čechy, Josef Hofmann, písemné a ikonografické prameny, traditional dress, German minority, northwest Bohemia, written and iconographic origin

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 04:48, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz