Adam Hřebíček

Bakalářská práce

Výběr a řízení zaměstnanců s osobnostními rysy Temné triády

Recruiting and leading of employes with personality features of Dark triad
Anotace:
Tato práce se zaobírá problematikou „Temné triády“. V teoretické části práce se pojednává o samotném fenoménu temné triády, který je rozebrán a popsán a snaží se objektivně vysvětlit o co jde a jak to vypadá v praxi v dnešní době. Mimo jiné obsahuje teoretická část stručný popis, výběru nového zaměstnance. Praktická část je pak zaměřena na výzkum, který zkoumá právě jednotlivé rysy temné triády u studentů …více
Abstract:
: This thesis works with phenomen of „Dark triad“. There is a talking about the phenomen of dark triad in the theoretical part of the thesis. Also there are an analysis and a description and those are showing us how does it work in real world. The theoretical thesis is including description of recruiting new employee. There is a research in practical part of the thesis. This reaserch is about personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA
  • Oponent: Kateřina Vařáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

NEWTON College a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Globální podnikání a management

Práce na příbuzné téma