Bc. Jana Hrčková

Bakalářská práce

The influence of computer games on English language proficiency

The influence of computer games on English language proficiency
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem počítačových her na úroveň anglického jazyka a jeho osvojování. V teoretické části nejdříve popíši teoriíi akvizice cizího jazyka, motivace a spontánního učení. V druhé části se dále zabývám popisem počítačových her a jejich sociálních aspektů, které mají velký vliv na osvojení cizího jazyka. Teoretická část je zakončena diskuzí o nedávných výzkumech na téma počítačových …více
Abstract:
This bachelor’s thesis addresses the topic of computer gaming and its influence on the English Language and its acquisition. In the first theoretical section I deal with theories of second language acquisition, motivation and incidental learning. Autonomous learning and the Computer Assisted Language Learning are also discussed. In the second part I address theory, I describe various types of computer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta