Bc. Dana Štveráková

Diplomová práce

Analýza genotypových a fenotypových změn u lyzogenů Staphylococcus aureus

Analysis of genotypic and phenotypic changes in Staphylococcus aureus lysogens
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na studium interakce mezi eta a sea gen-pozitivními bakteriofágy při lyzogenizaci bakterií Staphylococcus aureus. Oba typy mírných fágů z čeledi Siphoviridae hrají významnou roli v procesu pozitivní lyzogenní konverze recipientní bakterie. Hlavním cílem práce je analýza genotypových a fenotypových změn u experimentálně získaných lyzogenů. Je známo, že přítomnost profágů …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on interactions between eta or sea gene-positive bacteriophages during lysogenic conversion of Staphylococcus aureus. Both types of moderate phages (Siphoviridae family) play an important role in positive lysogenic conversion of recipient strains. The main aim of thesis is an analysis of genotypic and phenotypic changes in lysogens. Occurence of toxin encoding genes and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta