Bc. Kristína Jašková

Diplomová práce

Připravenost podniků na změny ve vnějším prostředí

Companies preparedness for changes in the external environment
Abstract:
The master’s dissertation ,,Companies preparedness for changes in the external environment‘‘discusses the external environment, specifically focusing on the COVID-19 pandemic, and its effect on the operation of the selected company, which is Arcadia Boutique Hotel. The aim of the thesis is to provide the company with concrete steps that would help it to return to its pre-pandemic state. A return to …více
Abstract:
Diplomová práca ,, Připravenost podniků na změny ve vnějším prostředí ‘‘ poukazuje na vonkajšie prostredie so zameraním na pandémiu COVID - 19, ktoré ovplyvňuje chod vybraného podniku Arcadia Boutique Hotel. Cieľom diplomovej práce je poskytnúť podniku konkrétne kroky, ktoré by dopomohli ku návratu do pred-pandemického stavu. Návrat ku hodnotám pred pandémiou môže podniku pomôcť v budúcnosti čeliť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/aasy8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická

Vysoká škola hotelová a ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví