Bc. Svetlana Farkašová

Bakalářská práce

Self-kongruence při vnímání tvaru loga a její vliv na preferenci loga

The role of self-congruence in perception of the shape of logo and it's impact on the preference of logo
Abstract:
This thesis is about branding, the design of logo and it ‘s place in congruence between a brand and a person. Its aim is to answer the question, whether the shape of the logo (angular vs. circular) can affect the brand personality, defined by Aaker (1997). Additionally, this perceived brand personality could affect the relationship between a consumer and his brand preference. The main research followed …více
Abstract:
Práca skúma oblasť brandingu, dizajn loga a jeho miesto v kongruencií medzi značkou a človekom. Zameriava sa na otázku, či dokáže ovplyvniť tvar loga (umiestnenie na dimenzií hranatosť-guľatosť) vnímanú osobnosť značky definovanú Aakerovou (1997). Zisťuje, ako táto vnímaná osobnosť značky ďalej vstupuje do vzťahu medzi osobnosťou konzumenta a jeho preferenciou značky. Hlavnému výskumu predchádzal predvýskum …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Šipula
  • Oponent: Mgr. Jana Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.