Bc. Zuzana Králíková

Diplomová práce

Vliv vybraných faktorů na úroveň mylných představ žáků druhého stupně základních škol o vybraných soustavách lidského těla

The influence of selected factors on the level of lower secondary school pupils wrong ideas about selected systems in human body
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit mylné představy žáků druhého stupně základní školy o vylučovací a endokrinní soustavě a zjistit vliv různých faktorů ovlivňujících úroveň mylných představ žáků o vylučovací a endokrinní soustavě. Teoretická část práce bude zaměřena na definování vylučovací a endokrinní soustavy. Dále zde bude vysvětleno, co to jsou mylné představy, jak se mohou mylné představy …více
Abstract:
The main aim of the final thesis is to identify wrong ideas about urinal and endocrine system among lower secondary school pupils and to find out how external factors can change their ideas and opinions. The theoretical part of the thesis first of all concentrates on defining urinal and endocrine system. Secondly there is designated what exactly are the ,,wrong ideas", how they can change and how they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta