Bc. Viktor Kolář

Master's thesis

Implementace trendů cestovního ruchu do marketingové komunikace CK a CA ve 21. století

Implementation of Tourism Trends in Marketing Communications of TO and TA in the 21st century
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na určení současných trendů v cestovním ruchu a zhodnocení implementace těchto trendů do marketinkové komunikace CK, CA. Teoretická část se věnuje problematice trendů, jejich vznikem, kategorizací a návazností na cestovní ruch. V závislosti na trendy jsou v této části popsány nové produktové směry. V praktické části je provedena analýza implementace daných trendů do marketingové …more
Abstract:
The thesis focuses on determine the current trends in tourism and evaluation of the implementation of these trends into marketing communications of CK, CA. The theoretical part deals with trends, their origin, categorization, and links to tourism. In depending upon trends is describes new product lines. In the practical part, an analysis was done of the trends implementation into the marketing communications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2014
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní